EAC in the Media

I-Mut Noqeqesho Kothisha Basemlazi

I-Mut Noqeqesho Kothisha Basemlazi

MUT Empowered Administrators Conference

Inanda FM (IsiZulu) – Low 135000
Izwe Ne Zalo 2 Sep 2015 18:47:02
MUT Empowered Administrators Conference
The Mangosuthu University of Technology is to host the Empowered Administrators Conference at Gateway in Umhlanga tomorrow.
(Int:) Mbali Mkhize – Communications Officer : MUT
(Dur 00:06:11)
A.V.E. = R R9 522

Ukhuthaza Onobhala Bamanje Ngokuzicija Ngemfundo

Ukhuthaza Onobhala Bamanje Ngokuzicija Ngemfundo